Cinsel Terapi

By Kasım 26, 2019 Aralık 11th, 2019 Çalışma Alanları

Hits: 27

Cinsellik… Üzülerek, maalesef diyerek başlıyorum cümleye. Çünkü hala toplum içerisinde, üzerine konuşulması ayıp, yasak, tabu kabul edilen, yalan yanlış inanışların ve mitlerin kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa aktarıldığı ve insanların birbirlerini aşağılamak için adeta bir silah olarak kullandıkları; lakin gerek türün devamı gerekse en doğal haz kaynağı olmasıyla en temel güdülerden ve ihtiyaçlardan birisi olması nedeniyle, insanın bu ihtiyacını en doğru ve en sağlıklı şekilde yaşayabilmesi için etraflıca bilgi sahibi olması gereken bir konu cinsellik.

Tüm bu yanlış inanışların, çarpıtılmış bilgilerin ve kısıtlayıcı toplumsal yaklaşımların olumsuz etkilerin insanların cinsel hayatları üzerine de bir takım yansımaları olmaktadır tabii ki.

Cinsel terapinin çalışma alanı için çarpıtılmış bilgilerin, yanlış inanışların, travmatik bir takım deneyimlerin, psikolojik, toplumsal ve kültürel faktörlerin kişilerin cinsel hayatına somatik yansımalarıdır diyebiliriz. Çünkü fiziksel/biyolojik hiç bir nedeni olmamasına rağmen kişiler cinsel istek ve eylemlerle ilgili sıkıntılı durumlar yaşamakta ve bu durumu genelde fiziksel bazı semptomlarla açıklamaktadırlar.

Tabii ki bu durumda ilk yapılması gereken ürologlar ve jinekologlar gibi konunun uzmanları tarafından fiziksel bazı tetkiklerin yapılması ve sorunun kaynağıyla ilgili fiziksel bir bulguya rastlanmaması gerekmektedir.

Bu noktadan sonra cinsel terapi alanında eğitim almış klinik psikologlar ve psikiyatrlar tarafından bir süreç başlatılır. Ayrıca şunu da atlamamak gerekir, fiziksel bazı rahatsızlıkların tedavisini güçlendirmek amacıyla da cinsel terapiden yararlanmak gerekebilir. Yaşanabilen cinsel işlev bozukluklarına kısa kısa örnekler vermek gerekirse vajinusmus, erken boşalma, sertleşme bozukluğu, uyarılma ve cinsel istekle ilgili problemler ilk akla gelenlerdir. Cinsel terapiler problemi yaşayan kişi ve bu kişinin partneri ile birlikte yürütülen, bilişsel davranışçı terapi yaklaşımına ait tekniklerin kullanıldığı bir terapi türüdür. Ancak bu tekniklerin pek çoğu cinsel terapiye özel ve ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Tedavi sırasında bir taraftan kişiler doğru cinsellikle ilgili bilgilendirilip, cinsellikle ilgili çarpık inançlar ortadan kaldırılırken; diğer taraftan kişilere seanslar dışında yapmaları gereken bir takım ev ödevleri ve egzersizler verilir. Belirlenen hedeflere ulaşmak vakadan vakaya değişiklik gösterebilir.

Ancak genel anlamda cinsel terapiler uyumlu bir çalışma neticesinde yüksek başarı oranına sahiplerdir.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.