Bireysel Psikoterapi

By Kasım 26, 2019 Aralık 11th, 2019 Çalışma Alanları

Hits: 115

Terapi, psikoterapi, bireysel psikoterapi.

Üç terim de aslında çoğu insanın zihninde benzer şeyler canlandırıyor diye düşünüyorum. Aslında psikoterapi kavramının en temel, en yaygın ve en bilinen hali de diyebiliriz bireysel psikoterapi için. Ve aslında diğer terapi türlerinin temel ilkelerini de bireysel psikoterapiden aldıklarını, sonrasında kendilerine has dinamikleri sebebi ile birer çerçeve oluşturduklarını söylemek de yanlış olmaz.

Peki psikoterapi nedir-ne değildir, konuyu netleştirmek için bundan bahsetmekte fayda var. Psikoterapi en az bir psikoterapi yaklaşımına hakim, üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az lisans derecesinde mezun ve bir süpervizör eşliğinde eğitim sürecini tamamlamış uzmanlar ile birlikte belli koşullara sahip yeri, zamanı ve süresi daha önceden belirlenmiş, koşulsuz kabul, gizlilik ilkelerinin hakim olduğu, etik kurallar çerçevesinde danışanla bire bir yürütülen bir süreçtir. Yani pskoterapiye uygun hazırlanmış bir ortam gerektirir.

Bundan kasıt; danışan ve terapistin eşit koşullarda konumlanmasına yardımcı olacak şekilde düzenlenmiş, terapistin ve danışanın ilgisini, dikkatini dağıtacak dış etkenlerden arındırılarak görüşmenin birebir ve sağlıklı şekilde yapılabileceği bir mekandır. Görüşmelerin süresi önceden belirlenmiştir, sıklık duruma göre değişebilmekle birlikte, görüşmelerin haftada bir yapılması uygundur.

Zamanın mekan süre ve kurallar gibi süreçle ilgili çerçevenin daha önceden belirleniyor olması seanslar içerisinde gündemin dağılmamasına da yardımcı olur.

Psikoterapinin olmazsa olmazlarının başında etik kavramı gelir. Danışanla terapist arasındaki ilişki bu sınırın dışına çıkamaz, yani alışveriş arkadaşlık ahbaplık gibi şeyler bu ilişkinin ruha aykırıdır. Birisine veya kendisine zarar verme durumları gibi yasal konular dışında seans odasında olan, seans odasında kalır.

Her şeyden önce danışanın mahremiyeti, gizlilik ilkesi esastır. Amaç danışanla birlikte belirlenir, süreç boyunca terapist yönlendirme yapmaktan ve tavsiye vermekten uzak durur. Önemli olan danışanın kendi doğrularını bulup, baş etme becerilerini geliştirmesi ve içgörü kazanmasıdır. Terapi bir dost sohbeti değildir, terapist özel merakından dolayı sorular sormaz. Seanslar içerisinde sorulan soruların ve kullanılan tekniklerin bir işlevi vardır. Burada söylenebileceklerin listesi uzar gider, yazı da psy101 dersine döner tabii ki. Özetle ve sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Psikoterapi kişinin kendini keşfetme yolculuğu, psikoterapist bu yolculuktaki rehber, seanslar ise yolculuğun seyir defteridir.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.