Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

By Kasım 26, 2019 Aralık 11th, 2019 Terapi Konuları

Hits: 156

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), çoğumuzun ifade ettiği haliyle takıntılar…

Günlük hayatın içerisinde pek çoğumuzun zihninden; aklımızı meşgul eden, kaygı verici, olumsuz duygularımızı harekete geçiren düşünceler gelir geçer. Ancak bunlar okul – iş hayatımızı, sosyal ilişkilerimizi ve geri kalan sorumluluklarımızı olumsuz yönde etkileyecek düzeyde vaktimizi almıyorsa ya da rahatsız edici şekilde zihnimizi meşgul etmiyorsa; yani özetle bu tip duygu ve düşüncelerle zorlanmadan başa çıkabiliyorsak bir problemden söz edemeyiz.

Bununla birlikte, günlük yaşam faaliyetlerimizi aksatmamıza neden olacak boyutta baş etmekte zorlandığımız duygular, düşünceler ve bunların yarattığı sıkıntıdan kurtulmak için gerçekleştirilen eylemler mevcutsa, kuvvetle muhtemel OBK söz konusudur.

Genel olarak OKB’yi tanımlayacak olursak; rahatsız edici şekilde zihni meşgul eden düşünceler, dürtüler ve imajlar (obasesyon) ve bunların verdiği sıkıntıdan kurtulmak için tekrarlayıcı biçimde gerçekleştirilen eylemlerden (kompulsyonlar) oluşan ruhsal bir rahatsızlıktır.

Takıntılar birbirinden farklı pek çok alanda karşımıza çıkmakla birlikte, takıntı türlerini temizlik-bulaşma, bir zarardan sorumlu olma, simetri/düzen, zarar verme/saldırganlık, sayma, dini ve cinsel takıntılar gibi başlıklar altında toplayabiliriz. Her ne kadar özellikle de şiddetli vakalarda insana hayatı çekilmez kılsa da, günümüzde OKB, tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır ve Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı tedavide etkili bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.