Hits: 1158

Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden onur derecesi ile mezun olmasının ardından kariyer planları doğrultusunda Üsküdar Üniveritesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını “Bireylerin Obsesif Kompulsif Bozukluk Semptom Düzeylerine Göre Belirsizliğe Tahammülsüzlükleri ve Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki” konulu tez çalışması ile tamamlamıştır. Yüksel lisans eğitimi sırasında Üsküdar Üniversitesi NP Beyin Hastanesi Feneryolu Polikliniği’nde Dr. Psk. Cengiz Demirsoy ile birlikte, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yaklaşımını kullanarak aralarında obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, panik bozukluk, depresyon ve çeşitli kaygı bozuklukları ile fobilerin de bulunduğu iki yüzün üzerinde vaka ile çalışmıştır.

Aynı zamanda Sensus Psikoloji adıyla kurmuş olduğu merkezde de danışan görmeye başlayan Kubilay, hem lisans hem de yüksek lisans eğitimi boyunca hastane, okul, dernek, özel eğitim merkezleri, adli kurumlar da dahil olmak üzere pek çok farklı kurum ve kuruluşta, farklı yaş gruplarından bireylerle birlikte; gönüllü çalışmalarda, staj programlarında ve projelerde yer almıştır. Kubilay Ersanlı, akademik eğitiminin yanı sıra mesleki gelişimin de önemli bir yere sahip olacağına inandığı alanlarda farklı eğitim ve sertifika programına da katılmıştır. Prof. Dr.Hakan Türkçapar koordinatörlüğünde BDT, Prof. Dr. Gonca Soygüt tarafından Şema Terapi, Cinsel Terapiler, Çift ve AileTerapisi, Boşanma Terapisi alanlarında eğitimler alan Kubilay halen Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Danışmanlığı Yüksek Lisans Programında eğitim hayatını sürdürmekte ve Ataşehir Metropol İstanbul’da yer alan ofisinde danışan görmeye devam etmektedir.

Eğitimler / Seminerler

2018 (halen)
Şema Terapi Eğitimi (Şema Terapi Enstitüsü – Prof. Dr. Gonca SOYGÜT)
Kasım 2018
Yeni Sentetik Maddeler, Yeni Sorunlar,Güncelleme
2018
Poem Psikoloji Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Hakan Türkçapar koordinatörlüğünde)
2018
Psikanaliz Eğitimi – Uğur Girginer
2017
Çift ve Aile Terapistliği Eğitim Sertifika Programı
2017
Cinsel Terapiler Eğitim Sertifika programı
2017
Boşanma Terapisi Eğitim Programı
Şubat 2017
Robert College - İstanbul Psikanaliz Derneği IX Okul ve Psikanaliz Sempozyumu
Şubat 2015
Nasıl Tembel, Nasıl Çalışkan (Robert College - İstanbul Psikanaliz Derneği VIII Okul ve Psikanaliz Sempozyumu)
Haziran 2014
XI. Ulusal PDR Öğrenci Kongresi (Ankara)
Nisan 2014
Bilgi Üniversitesi I. Psikoloji Günleri
Şubat 2014
Değişen Beden, Değişen Duygular, Değişen ilgiler (Robert College - İstanbul Psikanaliz Derneği VII Okul ve Psikanaliz Sempozyumu)
Nisan 2013
VII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya ve İnternet Bağımlılığı- İstanbul Teknik Üniversitesi)
Mart 2013
Kurumdaşlık Bilinci (TMI & pdrgroup)
Mart 2013
Kariyer Nerede Başlar ve Nerede Biter (mi) ? (KYK Kariyer ve Yaşam Koçluğu)
Şubat 2013
Beden Dili ve Etkili İletişim Teknikleri (Riccon Akademi)
Mart 2013
Çatışma yönetimi (TMI & pdrgroup)
Mart 2013
Müzakere Performansı Arttırma (TMI & pdrgroup)

Makaleler

Haziran 2014
Hacettepe Üniversitesi XI. Ulusal PDR Öğrenci Kongresi (Ankara)
Aralık 2014
Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Okul Rehberlik Servislerinin Kaynaştırma
2016 Mayıs
Eğitimine Bakış Açısı ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi, 2016 Mayıs: “THE RELATIONSHI BETWEEN PROBLEMATIC INTERNET USAGE AND COMMUNICATION SKILLS AND LONELINESS” Araştırma Önerisi
2016 Şubat - 2016 Mayıs
Şehit Öğretmen Mehmet Fidan İlköğretim Okulu 8C Sınıfı Öğrencileri İçin İletişim Becerileri Geliştirme Üzerine Psikoeğitim Grup çalışması

Size ulaşalım